منوی دسته بندی

صادرات انواع گل داوودی مینیاتوری ارزان

ایران در زمینه کاشت گل های زینتی بسیار موفق بوده است تا جایی که توانسته این گل ها را در عرصه صادرات به نمایش بگذارد خصوصا گل داوودی مینیاتوری ارزان که بیشترین ب